اطعام

اطعام، غذا دادن، این مفهوم از ریشۀ طَعَمَ ۱۸ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خداوند ‌فرموده است، بخورید و به مستمندان بخورانید و یکدیگر را به غذا دادن به آنها تشویق کنید. یکی از کفّارات را خوراک دادن به مستمندان قرار داده است. ادامه مطلب

اعتدال

اعتدال، میانه‌روی، این مفهوم از ریشۀ قَصَدَ ۴ بار، وَسَطَ ۱بار و با عبارت بَینَ ذلک ۱ بار آمده است.  چکیده: خداوند بندگان خود را به اعتدال توصیه کرده است. بندگان خدای رحمان چون انفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، نه اسراف می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند. میان آن دو، حدّ وسط را برمی‌گزینند ادامه مطلب

اعتراف به گناه

اعتراف به گناه، اقرار به گناه، این  مفهوم با عبارت إِعتَرَفَ بِذَنبِ ۳ بار آمده است. چکیده: گروهی از مردم در دنیا و گروهی در آخرت به گناهان خود نزد خداوند اعتراف می‌کنند. گروهی به گناهان خود اعتراف کرده، کار شایسته را با کار بد آمیختند. امید است خداوند توبۀ ادامه مطلب

 

 

اعتکاف

اعتکاف، گوشه‌نشینی برای عبادت، این مفهوم از ریشۀ عَکَفَ ۷ بار آمده است. چکیده: گوشه‌نشینی برای عبادت و تهذیب نفس که در میان مومنان و حتی بت‌پرستان معمول بوده است. خداوند احکام خاص آن را برای مومنان بیان کرده است. زمانی که خداوند خانه را برای مردم، محل اجتماع و ادامه مطلب

 

 

اعدام

اعدام، کشتن به منظور مجازات، این مفهوم از ریشۀ قَتَلَ ۲۲ بار، حَرَقَ ۳ بار، رَجَمَ ۶ بار و صَلَبَ ۶ بار آمده است. چکیده: مجازات برخی از اعمال، اعدام است از جمله: فساد در زمین، کشتنِ انسانِ بی‌گناه و نیز در بین اقوام گذشته مرسوم بوده که هر کس ادامه مطلب

 

 

اعراب

اعراب، بادیه‌نشینان عرب، این مفهوم با واژۀ اعراب ۱۰ بار آمده است. چکیده: اسلام اکثر بادیه‌نشینان ظاهری است. آنان کفر و نفاقشان بیشتر، نادان‌تر و در عمل به فرمان خدا و رسول او سست‌‌تر هستند.  بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاورده‌اید بلکه بگویید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در ادامه مطلب

اعراف

اعراف، بلندی بین بهشت و دوزخ، این واژه ۳ بار آمده است. چکیده: در قیامت بر اعراف گروهی هستند که با بهشتیان و دوزخیان گفت‌وگو می‌کنند. در قیامت میان دو گروه دوزخیان و بهشتیان پرده­ای است و بر اعراف مردانی هستند که همه را به چهره می‌شناسند و بهشتیان را ادامه مطلب

 

 

افق

افق، کرانۀ‌ آسمان، این واژه ۲  بار آمده است. چکیده: پیامبر آن فرستاده را در افق درخشان مشاهده کرد. شدید‌القُوی در افق اَعلی‌ بود (نجم/۷). قطعاً صاحب شما [پیامبر] او را [آن فرستاده را] در افق درخشان دیده است (تکویر/۲۳). اطلاعات بیشتر: جبرئیل

 

 

افزون‌ طلبی

افزون‌طلبی، زیاده خواهی، این مفهوم با واژۀ تکاثر ۲ بار، یَطمَعَ أَن أَزید ۱ بار آمده است. چکیده: افزون طلبی از ویژگی‌های انسان‌هاست که هرگز پایان نمی‌یابد و انسان را سرگرم خود می‌کند. زندگی دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی، آرایش و فخر‌فروشی شما به یکدیگر و فزون‌طلبی در اموال ادامه مطلب

اقتصاد

اقتصاد، اقتصاد شامل مباحث مختلفی است. از جمله: مال و ثروت، خرید و فروش، ربا، مالکیت، قرض، اجاره، رهن، انفال، انفاق، زکات، خمس، فقر و … که هر یک در مدخل خود یا مدخل‌های مربوط مورد بحث قرار می‌گیرد.