ارث

ارث، آنچه به کسی برسد، این مفهوم از ریشۀ وَرَثَ ۳۴ بار، با عبارت ماتَرَکَ ۱۳ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد آمده است. چکیده: مفهوم ارث در قرآن تنها مربوط به انسان‌ها نیست. هر چه در اختیار دیگری قرار گیرد ارث است. خداوند وارث است و هر ادامه مطلب

 

 

ازدواج

ازدواج، پیمان زناشویی، این مفهوم از ریشۀ نَکَحَ ۲۳ بار و با واژۀ زَوَّجَ ۱ بار، اِستَمتَعتُم ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد آمده است. چکیده: ازدواج پیمانی است بین زن و مرد که حدود و قوانینی دارد. ازدواج پیمان محکمی است که زنان از شما گرفته‌اند ادامه مطلب

اسارت

اسارت، به اسیری گرفتن، این مفهوم از ریشۀ اَسَرَ ۷ بار، اَخَذَ ۱ بار و عبارت شَدُّ الوَثاق ۱بار آمده است. چکیده: پس از جنگیدن و از توان انداختن دشمنان، آن­ها را اسیر کنید سپس آنان را با شروطی آزاد کنید. آن‌گاه که در جنگ با کافران روبرو شدید و ادامه مطلب

 

 

اساطیر

اساطیر، افسانه ­ها، این مفهوم با عبارت اَساطیر الاَوَلین ۹ بار آمده است. چکیده: کافران، آیات الهی و وعدۀ معاد را از افسانه‌های پیشینیان می‌دانند. زمانی که آیات خدا بر کافران خوانده می‌شد، آنها می‌گفتند: این‌ها جز افسانه‌های پیشینیان نیست (انفال/۳۱؛ انعام/۲۵). گفتند: این کتاب، افسانه‌های پیشینیان است که از ادامه مطلب

 

 

استراق سمع

استراق سمع، پنهانی و دزدیده گوش دادن، این مفهوم با واژۀ اِستَرَقَ السَّمع و خَطِفَ الخَطفَه هر کدام  ۱ بار آمده است. چکیده: آسمان پر از نگهبانان توانا است و شیاطین نمی‌توانند به ملا اعلی گوش دهند. چون هر کس بخواهد از آسمان‌ها استراق سمع کند، شهابی او را دنبال ادامه مطلب

 

 

استغفار

استغفار، طلب بخشایش از خداوند، این مفهوم از ریشۀ غَفَرَ ۵۹ بار و با واژۀ حِطَّه ۲ بار آمده است. چکیده: خداوند و پیامبران از مردم می‌خواهند که از خداوند طلب بخشایش کنند. هر کس طلب بخشایش کند خداوند را آمرزنده خواهد یافت. از پروردگار خود طلب بخشایش کنید (هود/۳؛ ادامه مطلب

 

 

استفتا

استفتا، نظرخواهی، این مفهوم از ریشۀ فَتَیَ ۱۱ بار آمده است. چکیده: استفتا در قرآن تنها نظر خواستن دربارۀ احکام نیست بلکه به مطلق نظرخواهی گفته می‌شود که شامل نظر خواهیِ مردم از پیامبر، پیامبر از مردم و مردم از یکدیگر است. خداوند می‌فرماید: ای پیامبر، از تو دربارۀ زنان ادامه مطلب

 

 

استقامت

استقامت، پایداری، این مفهوم از ریشۀ ثَبَتَ ۱۷ بار، قَوَمَ ۸ بار و واژۀ لاتَهِنَ ۲ بار و ماوَهَن ۱ بار آمده است. چکیده: پایداری کنید. خداوند کسانی را که در راه حق پایداری می‌کنند یاری می‌کند و  پاداش می­دهد.  چه بسیار پیامبران و مردان الهیِ همراه آنان، که در ادامه مطلب

استکبار

استکبار، برتری طلبی نسبت به حق، این مفهوم از ریشۀ کَبُرَ ۴۸ بار، عَلَوَ ۸ بار و عَتَوَ ۲ بار آمده است. چکیده: گروهی از مردم در برابر خداوند استکبار می‌ورزند. خداوند مستکبران را دوست ندارد و آنان را در دنیا و آخرت دچار عذاب می‌کند. آنان که در آخرت ادامه مطلب

 

 

اسحاق

اسحاق، نام یکی از پیامبران، این واژه ۱۷ بار آمده است. چکیده: اسحاق یکی از فرزندان ابراهیم است. خداوند او را به پیامبری برگزید و پیشوا قرار داد. خداوند بشارت اسحاق را که پیامبری از شایستگان بود به ابراهیم داد (صافّات/۱۱۲). فرشتگانی که میهمان ابراهیم بودند به او و همسرش، ادامه مطلب