اصحاب رس

اصحاب رَس، یکی از اقوام عذاب شده، این عبارت ۲ بار آمده است. چکیده: اصحاب رس پیامبران را تکذیب کردند و دچار عذاب شدند. اصحاب رَس پیامبران را تکذیب کردند (ق/۱۴،۱۲). خداوند برای آنها مَثَل‌ها زد (فرقان/۳۹)، آن‌گاه وعدۀ خداوند در مورد آنها تحقق یافت (ق/۱۴) و به عذاب  دردناک ادامه مطلب

 

 

اصحاب شمال

اصحاب شِمال، نگون‌بختان، این مفهوم با عبارت اَصحاب شِمال ۲ بار، اصحاب مَشئَمَه ۳ بار و مَن اُوتِیَ کِتابَهُ وَراءَ ظَهرِه ۱ بار آمده است. چکیده: نگون‌بختان، منکر نشانه‌های خدا و قیامت هستند. به خوراک دادن به یتیمان تشویق نمی‌کنند و خوش‌گذران هستند. در روز قیامت کارنامه آنان به دست ادامه مطلب

 

 

اصحاب فیل

اصحاب فیل، فیل‌سواران، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: فیل سوارانی که برای تخریب خانۀ کعبه رفتند و خداوند آنها را نابود کرد. ای پیامبر، آیا ندیدی که پروردگارت با فیل‌سواران چه کرد؟ آیا نیرنگ آنان را تباه و بیهوده نساخت؟ پرندگانی دسته دسته فرستاد که بر سرِ آنان ادامه مطلب

 

 

اصحاب قریه

اصحاب قریه، یکی از اقوام عذاب شده، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: اصحاب قریه ساکنان شهری بودند که برای آنها پیامبرانی فرستاده شد. آنها پیامبران را تکذیب کردند و خداوند آنها را عذاب کرد. خداوند به پیامبر می‌فرماید: برای مردم از آن شهری که پیامبران به آنجا آمدند، ادامه مطلب

اصحاب کهف

اصحاب کهف، یاران غار، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: جوانانی که به پروردگار خود ایمان داشتند و از قوم خود کناره گرفتند و به غار پناه بردند. در آنجا سیصد و نه سال خوابیدند. خداوند آنها را بیدار کرد و مردم را از حال آنان آگاه کرد که ادامه مطلب

 

 

اصحاب یمین

اصحاب یمین، سعادتمندان، این مفهوم با عبارت اصحاب‌الیمین ۵ بار، اصحاب‌المَیمَنه ۳ بار و مَن اوُتِیَ کتابَهُ بِیَمینِه ۳ بار آمده است. چکیده: سعادتمندان کسانی هستند که ایمان می‌آورند. همدیگر را به صبر و مهربانی سفارش می‌کنند. بنده آزاد می‌کنند و به یتیم و فقیر طعام می‌دهند. در قیامت، کارنامۀ ادامه مطلب

 

 

اصلاح

اصلاح، تغییر مثبت، این مفهوم از ریشۀ صَلُحَ ۳۳ بار آمده است. چکیده: خداوند اصلاح کنندۀ کار مومنان است. انسان‌ها را به اصلاح سفارش می‌کند. به اصلاح کنندگان وعدۀ پاداش داده است. آنان که ایمان آورده، کارهای شایسته کرده‌اند و به آنچه بر محمّد نازل شده است ایمان آورده‌اند و ادامه مطلب

اضطرار

اضطرار، درماندگی، این مفهوم از ریشۀ ضَرَّ ۸ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارند، آمده است. چکیده: هر کس در حال درماندگی خدا را بخواند، خداوند دعای او را اجابت می‌کند. مگر کافران در هنگام مرگ و عذاب. خداوند احکام را در هنگام اضطرار تخفیف داده است. ادامه مطلب

 

 

اطاعت

اطاعت، فرمان‌برداری، این مفهوم از ریشه طَوَعَ ۷۸ بار، قَنَتَ ۱۲ بار و مُذعِنین ۱ بار آمده آمده است. چکیده: اطاعت بر دو گونۀ ارادی و غیر ارادی است. اطاعت ارادی نیز بر دو گونه است: اطاعت از حق که شامل اطاعت از خدا و آنچه در راستای اطاعت او ادامه مطلب