اقرار

اقرار، اعتراف به تعهد با خدا، این مفهوم با واژۀ اَقرَرَ ۳ بار آمده است. چکیده: خداوند از پیامبران و بنی‌اسرائیل پیمان‌هایی گرفت. آنها به پیمان خود اعتراف کردند. خداوند از پیامبران پیمان گرفت که اگر به شما کتاب و حکمت دادم آنگاه پس از شما فرستاده­­ای آمد که آنچه ادامه مطلب

 

 

اجبار و اکراه

اجبار و اکراه، خوش نداشتن، این مفهوم از ریشۀ کَرِهَ ۲۸ بار آمده است. چکیده: گناهان نزد پروردگار ناخوشایند است. انجام اعمالی نیز در نظر انسان‌ها ناخوشایند است و چه بسا آن برای آنها بهتر است. خداوند اعمال آنهایی که خشنودی خداوند را خوش ندارند تباه می‌کند. گناهان نزد پروردگار ادامه مطلب

 

 

القاب زشت

القاب زشت، نسبت دادن نام زشت به افراد، این مفهوم با عبارت لا تَنابَزُوا بِالاَلقاب ۱ بار آمده است. چکیده: مومنان نباید افراد را با لقب زشت بخوانند. ای مومنان، به یکدیگر القاب زشت ندهید. چه ناپسند است نام زشت بعد از ایمان آوردن. کسانی که توبه نکنند قطعاً ستمکار ادامه مطلب

 

 

الگو

الگو، سرمشق، این مفهوم با واژۀ اُسوَۀ ۳ بار و اِقتَِدِه ۱ بار آمده است. چکیده: خداوند پیامبران را برای انسانها الگو قرار داد و از میان آنان بر الگو بودن ابراهیم و پیامبر اسلام تاکید کرد. خداوند به پیامبر می‌فرماید: نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، داوود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسی، ادامه مطلب

 

 

الیاس

الیاس، نام یکی از پیامبران، این واژه ۲ بار آمده است. اِل‌یاسین ۱ بار آمده است. چکیده: الیاس از پیامبران الهی بود. قوم خود را به پرستش خدا دعوت می‌کرد امّا قوم او، وی را دروغگو می‌شمردند. الیاس از بندگان باایمان (صافّات/۱۳۲)، و فرستادگان خداوند بود (صافّات/۱۲۳). او از شایستگان ادامه مطلب

اماکن

اماکن، مکان­ها، در این مدخل مکان‌هایی که اسم خاص دارند، آورده شده است. چکیده: بعضی از این آیات به طور مستقیم به مکان نامبرده اشاره ندارد ولی با توجه به تفاسیر در این جا آمده است. هر یک از این مکان‌ها در مدخل خود یا مدخل مرتبط آمده است. اَرضِ ادامه مطلب

 

 

ام الکتاب

اُمُّ‌‌الکتاب، اصل و اساس کتاب، این واژه ۳ بار آمده است. چکیده: اُمُّ‌الکتاب یک بار در معنای محکمات قرآن و بار دیگر به معنای آنچه در نزد خداوند است و اصل و اساس هر چیزی می‌باشد، آمده است. خداوند کتاب را بر پیامبر فرستاد. برخی از آیه‌های آن محکم است ادامه مطلب

 

 

امام

امام، پیشوا، این مفهوم از ریشۀ اَمَمَ ۱۰ بار و با واژۀ اُمَّۀ ۱ بار آمده است. چکیده: هر که یا هر چه به حق یا به باطل پیروی شود. هنگامی که خداوند ابراهیم را با کلماتی آزمود و او همه را به انجام رسانید، به او گفت: من تو ادامه مطلب