ابر

 ابر، تودۀ قطرات آب معلق در آسمان، ابر با واژه‌های سَحاب ۹ بار، غَمام ۴ بار، عارض ۲ بار، َُظلّۀ ۱ بار، حامِلات ۱ بار، مُزن ۱ بار و مُعصِرات ۱ بار آمده است . چکیده: خداوند ابر را آفرید و به وسیله آن زمین مرده را زنده ساخت. ابر ادامه مطلب

 

 

ابراهیم

ابراهیم، نام یکی از پیامبران، این واژه ۶۹ بار آمده است. و نام چهاردهمین سورۀ قرآن است. چکیده: ابراهیم، موحّد و تسلیم فرمان خداوند بود. مردم را به یکتاپرستی دعوت می­کرد. خداوند او را با آزمایش‌های سخت آزمود. زمانی که او از آنها سربلند بیرون آمد او را امام و ادامه مطلب

ابلیس

ابلیس، شیطانی که از سجده کردن  بر آدم سر باز زد.این مفهوم با واژۀ ابلیس ۱۱ بار آمده است. چکیده: ابلیس یکی از جنیان بود که از فرمان پروردگار در سجده کرده بر آدم سر باز زد و خدا او را بیرون راند. او ازخدا مهلت خواست. خداوند به او ادامه مطلب

 

 

ابولهب

ابولهب، یکی از دشمنان سرسختِ پیامبر، این واژه ۱ بار آمده است. چکیده: ابولهب عموی پیامبر بود. او و همسرش پیامبر  را اذیّت می‌کردند. دستان ابولهب بریده، او نابود باد. دارایی و دستاوردش، او را بی‌نیاز نکرد. به زودی در آتشی زبانه‌دار درمی‌آید و همسر او، در حالی که هیزم‌‎کش ادامه مطلب

 

 

اجازه

اجازه، رخصت، این مفهوم از ریشۀ اَذِنَ ۶۷ بار و با واژۀ تَسَتأنِسوا ۱ بار آمده است. چکیده: اجازۀ خدا بر عالم حاکم است. اجازه یکی از نیازهای معاشرت درزندگی اجتماعی است و به اجازه گرفتن سفارش شده است. اجازه– اجازۀ خداوند، خداوند آسمان را نگاه می‌دارد تا بر زمین ادامه مطلب

 

 

اجزاء بدن

اجزاء بدن، اعضاء و جوارح انسان، این مفهوم با واژه‌های متعددی آمده است. چکیده: خدا بدن انسان را از اجزاء گوناگون آفرید. بعضی از اجزاءِ بدن در قیامت شهادت می‌دهند. هر کدام از این عناوین در موضوع خود یا موضوع‌های‌ وابسته توضیح داده خواهند شد. آرنج، ای کسانی که ایمان ادامه مطلب