آب

آب، پدیده­ای روان و حیات بخش، این مفهوم با واژۀ ماء ۶۳  بار، حَمیم ۱۴ بار، شِرب ۳ بار، غسّاق ۲ بار، مَعین ۱ بار، سَریِّا ۱ بار و سَیل ۲ بار آمده است. چکیده: خداوند خزانه‌دار آب است. هر چیز زنده‌ای را از آب آفرید. آب در دنیا و ادامه مطلب

 

 

آبادانی

آبادانی، تغییرات مفید در زمین به دست انسان، این مفهوم از ریشۀ عَمَرَ ۷ بار آمده است. چکیده: انسان مسئول آباد سازی زمین و مؤمنان مسئول آبادانی مساجد خدا هستند. خداوند به خانۀ آباد سوگند یاد کرده است (طور/۴). او انسان را از زمین پدید آورد و آبادانی آن را  ادامه مطلب

 

 

آبرو

آبرو، شرافت و منزلت، این مفهوم با واژ‌ۀ لا تُخزی ۴ بار، وَجیه ۲ بار، تَََعَفُّف ۱ بار، لایُخزی ۱ بار و لاتَفضَح ۱  بار آمده است. چکیده: مؤمنان در دنیا و آخرت آبرومند هستند. موسی نزد خداوند آبرومند است (احزاب/۶۹) و عیسی در دنیا و آخرت آبرومند می‌باشد (آل‌عمران/۴۵). ادامه مطلب

 

 

آتش

آتش، پدیده‌ای سوزان، همراه با شعله و نور، این مفهوم با واژۀ نار ۱۴۵ بار، هاویَه ۱ بار و حُطَمَه ۱ بار آمده است. چکیده: آتش خمیر مایۀ خلقت جن و همچنین به ‌منزلۀ نعمتی برای انسان است. از این نعمت هم استفاده مفید و هم استفاده غیر مفید می‌شود. ادامه مطلب

 

 

آخرت

آخرت، جهان دیگر، این مفهوم با واژۀ آخرۀ ۱۱۵ بار و یَومُ الآخِر ۲۶ بار آمده است. چکیده: خداوند جهان دیگر را پدید می‌آورد. آخرت برتر از دنیاست و باید از دنیا برای رسیدن به آخرت بهره برد. عده‌ای به آخرت، مومن و عده‌ای به آن کافر هستند. مؤمنان به ادامه مطلب