آمرزش

آمرزش، بخشش گناه و خطا از جانب خداوند، که از ریشۀ غَفَرَ ۱۷۳ بار و با عبارت کَفَّرَ عَن سَیِئات ۱۲ بار، یَعْفُوا عَن سَیئات۱ بار و نَتَجاوَز عَنْ سَیِئات ۱ بار آمده است. چکیده: آمرزش خاص خداوند است. خداوند افراد مختلف را به دلایل گوناگون می‌آمرزد. اما گروه‌هایی هم ادامه مطلب