آدم

آدم، نخستین انسان، این مفهوم با واژۀ آدم ۱۷ بارآمده است. چکیده: خداوند برای جانشینی خود در زمین، آدم را از خاک آفرید و از روح خود در او دمید و اسماء را به او آموخت و به فرشتگان گفت: بر او سجده کنید. ابلیس سر برتافت. او آدم را ادامه مطلب

 

رجوع شود به 

 

آرامش

آرامش، آسودگی خاطر و عدم دلهره و اضطراب، این مفهوم از ریشۀ سَکَنَ ۱۳ بار، أَمَنَ ۲ بار، طَمَنَ۱۳ بار، سُبات ۲ بار، و با عبارت لاخَوف و لایَحزَنُون ۱۲ بار و ثَبَتَ فؤاد ۲ بار آمده است. چکیده: خداوند منشأ آرامش در دنیا و آخرت است. او برخی امور ادامه مطلب

 

 

آرایش

آرایش، دگرگونی ظاهری برای زیبا سازی، این مفهوم با واژۀ زَیَّنَ ۲۶ بار، سَوَّلَ ۴ بار و زُخرُف ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد آمده است. چکیده: خداوند برای عبادت به آرایش توصیه کرده است. او اعمال مؤمنان و کافران را در نظرآنان می‌‌آراید و شیطان و ادامه مطلب

آرزو

آرزو، خواسته­ا­ی قلبی برای وقوع امری، این مفهوم از ریشۀ مَنَیَ ۱۲ بار و با واژۀ وَدَّ ۱۴ بار، لَیتَ ۱۴ بار، لَو ۹ بار، اَمانِی۳ بار و اَمَلَ ۲ بار آمده است. چکیده: از قرآن دو نوع آرزو برداشت می‌شود، آرزوهای دنیوی که مذموم یا ممدوح هستند و آرزوهای ادامه مطلب

 

 

آزادی عقیده

آزادی عقیده، حق انتخاب دین، مفهومی است که واژۀ خاصی بر آن دلالت ندارد و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خداوند با فرستادن پیامبر و کتاب، راه را از بیراهه مشخص کرده است. هیچ کس مجبور به پذیرش دین نیست ولی هر کس مسئول انتخاب ادامه مطلب