گام‌ شیطان

  گام‌ شیطان، راه شیطان، این مفهوم با واژه «خُطُوات» ۵ بار آمده است. چکیده: از گام‌های شیطان پیروی نکنید که او دشمن آشکار شما است. از آن‌چه خدا روزی شما کرده است، بخورید و از گام‌های شیطان پیروی نکنید. بی‌تردید او دشمن آشکار شما است (انعام/۱۴۲). ای مردم، از ادامه مطلب

گاو

  گاو، یکی از چهارپایان، این مفهوم از مادّه «ب ق ر» بار آمده است. چکیده: خدا گاو را آفرید و جفت آفرید. بر یهودیان پیه گاو و گوسفند حرام شده بود. [خدا از چهارپایان] هشت تا [آفرید] … از شتر دو تا و از گاو دو تا. بگو، آیا ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

گدا

  گدا، درخواست‌کننده، این مفهوم از مادّه «سائل» ۴ بار با واژه «معتر» ۱ بار و آیه‌ای  که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: از نیکی است که به درخواست‌کنندگان بدهید. از آن‌چه قربانی می‌کنید، به درخواست‌کنندگان بدهید. نمازگزاران و متّقین در اموالشان حقی برای درخواست‌کنندگان است و پاداش ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

گذشته

  گذشته، قبل، این مفهوم از مادّه «س ل ف» ۷ بار و «خ ل ی» ۴ بار آمده است. چکیده: آن‌چه در گذشته، قبل از بیان حکمی انجام شده باشد، ایرادی ندارد و خدا آن را می‌بخشد. در زمین بگردید و بنگرید که سرانجام گذشتگان چگونه بوده است. آن‌چه ادامه مطلب

گردن

  گردن، فاصله بین سر و گردن، این مفهوم از مادّه «ع ن ق» ۹ بار و با واژه «جید» ۱ بار و «رقاب» ۱ بار و عبارتی که این مضمون را دارد آمده است. چکیده: خدا از رگ گردن انسان به او نزدیکتر است. کارنامه عمل هر انسانی به ادامه مطلب

گردنه

   گردنه، راه دشوار، این مفهوم با واژه «عقبه» ۲ بار آمده است. چکیده: گردنه سخت، آزادکردن بنده یا طعام دادن به بینوایان در روز قحطی، ایمان آوردن و سفارش کردن به مهربانی و صبر است. به‌راستى انسان را در رنج آفریده‏ایم. آیا می‌پندارد که هرگز کسی بر او توانا ادامه مطلب

گُرز

  گُرز، نوعی سلاح جنگی، این مفهوم با واژه «مقامع» ۱ بار آمده است. چکیده: در قیامت برای عذاب کافران گرزهایی آهنین است. کسانى که کفر ورزیدند، جامه ‏هایى از آتش برای آنان بریده شده است … براى آنان گرزهایى آهنین خواهد بود (حج/۱۹-۲۱). المقامع   فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ادامه مطلب