طاغوت

  طاغوت، طغیانگر، این مفهوم با واژه «طاغوت» ۸ بار آمده است. چکیده: برای هر امّتی فرستاده‌ای برانگیختیم که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید. هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد، به محکم‌ترین دستاویز، چنگ زده است. کسانی که از بندگی طاغوت اجتناب ادامه مطلب

طاقت

  طاقت، توانایی، این مفهوم از مادّه «ط و ق» ۳ بار آمده است. چکیده: پروردگارا، آن‌چه طاقت آن را نداریم، بر ما نگذار. بر کسانی که روزه، طاقت‌فرسا است، عوضِ آن طعام‌دادن به مسکین است. خدا هیچ کس را جز به اندازه وسعش تکلیف نمی‌کند. آن‌چه [از خوبی] به ادامه مطلب

طالوت

  طالوت، طالوت، فرمانروای منتخب خدا برای بنی‌اسرائیل، این واژه ۲ بار آمده است. چکیده: سران بنی‌اسرائیل بعد از موسی، از پیامبر خود خواستند تا فرمانروایی برای آنان بگمارد تا با کسانی که آنان را از دیارشان بیرون کرده‌اند، جنگ کنند. خدا برای آنان طالوت را معین کرد امّا آنان ادامه مطلب