فضل

  فضل، خیر فراوان، این مفهوم با واژه «فضل» ۸۲ بار آمده است. چکیده: خدا دارای فضل عظیم است. او بر جهانیان و مردم دارای فضل است، ولی بیشتر مردم سپاس نمی‌گزارند. خدا فضل خود را به هر کس بخواهد می‌دهد. شما را به آمرزش و فضلی از خود وعده ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: