سخن

  سخن، گفتار، این مفهوم از مادّه «ق و ل» ۹۸ بار آمده است. چکیده: سخن خدا حق است. سخن او، چون چیزی را اراده کند، به آن می‌گوید باش پس موجود می‌شود. چه کسی در سخن از خدا راستگوتر است؟ خدا مومنان را دنیا و در آخرت با سخن ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: