ستاره

  ستاره، اجسام نورانی آسمان که در شب می‌درخشند، این از مادّه «ن ج م» ۱۳ بار، «ک و ک ب» ۵ بار و با واژه «مصباح» ۳ بار و «شِعری» ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا به ستاره و جایگاه‌های ستارگان سوگند یاد ادامه مطلب