خاتمیت

خاتمیّت، پایان دهنده، این مفهوم با واژۀ خاتَم ۱ بار آمده است. چکیده: محمّد خاتم پیامبران است. محمّد پدر هیچ یک از مردان شما نیست و لیکن فرستادۀ خدا و خاتم پیامبران است و خدا بر هر چیزی داناست (احزاب/۴۰).  

خاک

خاک، لاية سطحي زمين، این مفهوم با واژۀ تُراب ۱۸ بار، ثَری ۱ بار، صَعيد ۴ بار و مَترَبه ۱ بار آمده است. چكيده: خدا انسان را از خاك آفريد. منكران معاد مي‌گويند: آيا وقتي مرديم و خاك شديم دوباره زنده خواهيم شد؟ خدا شما را از خاک آفرید (فاطر/۱۱). ادامه مطلب

 

 

خالق

خالق، آفریننده، از صفات خدا، این مفهوم با واژۀ خالِق ۹ بار آمده است. چکیده: خدا خالق هر چیزی است. خدا خالق هر چیزی است (زمر/۶۲). اوست خدای خالقِ هستی‌بخشِ صورتگر. بهترین نام‌ها و صفات از آنِ اوست (حشر/۲۴). خدا پروردگار شما است. جز او معبودی نیست. خالق هر چیزی ادامه مطلب

 

 

خانه

خانه، منزل، این مفهوم از مادّۀ «ب ی ت» ۴۴  و «د و ر» ۱۴ بار و «س ک ن» ۸  بار آمده است. چکیده: خداخانه را مایۀ آرامش انسان‌ها قرار داد. در مورد آن قوانینی را بیان فرموده است. می‌فرماید در راه خدا از خانه‌های خود بگذرید و از ادامه مطلب

 

 

خانه خدا

خانۀ خدا، این مفهوم، با واژۀ بَیت ۸ بار، بَیتَ‌الحرام ۲ بار، کَعبَه ۲ بار، بَیتِ‌العتیق ۲ بار، بَیتُک المُحَرَّم ۱ بار آمده است. چکیده: خانۀ خدا اولین خانه‌ای است که برای هدایت مردم نهاده شده است و مایۀ قوام آنهاست. خدا جای خانه را برای ابراهیم معیّن کرد. ابراهیم ادامه مطلب