بدن انسان

بدن انسان، تن انسان، این مفهوم با واژۀ بَدَن ۱ بار، جَسَد ۲ بار و سَوءَۀ ۲  بار و از ریشۀ جَسَمَ ۲ بار آمده است.

چکیده: به جسم انسان زنده یا مرده بدن گفته می‌شود.

خدا، پیامبران را جسدی که غذا نخورند قرار نداد و جاویدان نبودند (انبیاء/۸). او کلاغی برانگیخت که زمین را می‌کاوید تا به قابیل نشان دهد که چگونه جسد برادر خود را پنهان کند. قابیل گفت: ای وای بر من، آیا ناتوانم از این که مانند این کلاغ باشم تا بدن برادر خود را پنهان کنم (مائده/۳۱)؟ به فرعون در هنگام غرق شدن گفته شد: امروز بدن تو را می‌رهانیم تا عبرت آیندگان شوی (یونس/۹۲). پیامبری از بنی‌اسرائیل گفت: خداوند طالوت را بر شما برگزید و او را در علم و جسم برتری بخشید (بقره/۲۴۷). خداوند سلیمان را آزمود و بر تخت او جسدی افکند. پس سلیمان توبه کرد (ص/۳۴). خدا به پیامبر می‌فرماید: چون منافقان را ببینی، هیکل‌های آنان تو را به تعجب وامی‌دارد. چون سخن گویند، به گفتار آنان گوش می‌دهی. گویی آن‌ها چوب‌هایی خشک هستند (منافقون/۴).

اطلاعات بیشتر: اجزاء بدن