گوسفند

  گوسفند، يكي از حيوانات، اين مفهوم با واژة «غنم» ۳ بار و «ضأن» ۱ بار  و از مادّة «ن ع ج» ۴ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چكيده: خدا از گوسفند، دو نوع نر و ماده آفريد. پية گوسفند بر يهود حرام شده بود. ادامه مطلب