کسب

  کسب، به دست آوردن، این مفهوم از مادّه «ک س ب» ۶۷ بار و «ق ر ف» ۵ بار آمده است. چکیده: خدا آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید تا هر کس به آن‌چه کسب کرده است، جزا داده شود و به آنان ستم نمی‌شود. خدا آن‌چه را ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: