کتمان

  کتمان، پوشاندن، این مفهوم از مادّه «ک ت م» ۲۱ بار آمده است. چکیده: خدا آن‌چه را کتمان می‌کنید، می‌داند. خدا و لعنت‌کنندگان، کسانی که دلایل روشن و هدایتی را که خدا نازل کرده‌ است کتمان می‌کنند، لعنت می‌کنند جز کسانی را که توبه کردند و اصلاح نمودند. خدا ادامه مطلب