مکر

  مکر، تدبیر پنهانی، این مفهوم از مادّه «م ک ر» ۴۳ بار، «ک ی د» ۳۵ بار و «خ د ع» ۵ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: همه مکرها از آنِ خدا است. خدا بهترین مکرکنندگان است. مکر خدا استوار است. مکرِ خدا ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: