موریانه

  موریانه، یکی از حشرات، این مفهوم با عبارت «دابه الارض» ۱ بار آمده است. چکیده: موریانه عصای سلیمان را خورد، آن‌گاه آنان از مرگ سلیمان آگاه شدند. پس چون مرگ را بر او [سلیمان] مقرّر کردیم، جز موریانه‌ای که عصاى او را مى ‏خورد، [آنان را] از مرگ او ادامه مطلب