ملک‌الموت

  ملک‌الموت، فرشته مرگ، این مفهوم با عبارت «ملک‌الموت» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، فرستادگان ما [جانِ] او را می‌گیرند و کوتاهی نمی‌کنند. فرشتگان جان متّقین را در حالی‌که پاک هستند، می‌گیرند و جان کافران ادامه مطلب