ملخ

  ملخ، یکی از حشرات، این مفهوم با واژه «جَراد» ۲ بار آمده است. چکیده: بر فرعونیان ملخ که یکی از نشانه‏ هاى آشکار بودد، فرستاد اما استکبار ورزیدند و مجرم بودند. کافران از گورها بیرون مى ‏آیند، گویی ملخ‌هاى پراکنده هستند. [فرعونیان به موسی] گفتند: هر نشانه‌ای برای ما ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: