مکّه

  مکّه، نام شهری، این مفهوم با واژه «مکّه» ۱ بار و «بکّه» ۱ بار، «امّ‌القری» ۲ بار و «بلد» ۵ بار آمده است. چکیده: خدا شهر مکه را حرمت نهاده است. مکه را حرمی امن قرار داد در حالی‌که مردم از پیرامون او ربوده می‌شدند. ابراهیم از خدا خواست ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: