مقابله به مثل

  مقابله به مثل، تلافی کردن، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: هر کس بعد از ستمی که به او شده است، انتقام گیرد، بر او سرزنشی نیست. کیفر بدی، مانند آن است. اگر عقوبت کردید، مانند آن‌چه به آن عقوبت شده‌اید، عقوبت کنید ادامه مطلب