مصیبت

  مصیبت، رنج و سختی، این مفهوم با واژه «مصیبه» ۱۰ بار آمده است. چکیده: هیچ مصیبتی به شما نمی‌رسد جز به اذن خدا و به سبب آن چیزی است که دستان شما کسب کرده است. همه در کتابی ثبت است. بشارت باد بر شکیبایانی که هر گاه مصیبتی به ادامه مطلب