مسخّر

  مسخّر، رام کردن، این مفهوم از مادّه «س خ ر» ۲۷ بار، «ذ ل ل» ۶ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا زمین و آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است را برای شما مسخّر کرد. شب، روز، خورشید و ماه را برای ادامه مطلب