مزه

  مزه، طعم، این مفهوم با واژه «طعم» ۱ بار، «عذب» ۲ بار، «ملح» ۲ بار و «اُجاج» ۳ بار  و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: اگر بخواهیم آبی را که می‌نوشید، تلخ می‌کنیم. دو دریا یکی شیرین و گوارا و آن یکی شور تلخ است. ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: