مدد

  مدد، کمک، این مفهوم از مادّه «م د د» ۱۵ بار آمده است. چکیده: خدا، کسانی که دنیا را بخواهند و کسانی که آخرت را بخواهند، از بخشش خود، مدد می‌دهد. هر کس گمراه باشد، خدا او را تا زمانی مدد می‌رساند تا عذاب یا قیامت را ببینند. کافران ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: