مادر

  مادر، زن دارای فرزند، این مفهوم با واژه «اُم» ۲۸ بار و از مادّه «و ل د» ۲۳ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا شما را در شکم‌هاى مادرانتان خلق کرد و از شکم مادرانتان در حالى‌که چیزى نمى‏دانستید، بیرون آورد مادر با ادامه مطلب