لقب

  لقب، اسمی غیر از اسم اصلی که کسی به آن شهرت پیدا کند، این مفهوم از مادّه «ل ق ب» ۱ بار آمده است. چکیده: به یکدیگر لقب زشت ندهید. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، … به یکدیگر لقب‌های [زشت] ندهید. بد نامی است [لقب‌دادن به کفر و] نافرمانی ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: