لغو

  لغو، بیهوده، این مفهوم از مادّه «ل غ و» ۱۱ بار آمده است. چکیده: مومنان کسانی هستند که از بیهوده، روی‌گردانند. بندگان رحمان بر بیهوده بزرگوارانه می‌گذرند. خدا مردم را به سوگندهای بیهوده‌ مواخذه نمی‌کند. بهشتیان سخن بیهوده‌ای نمی‌شنوند. خدا شما را به سوگندهای بیهوده‌تان مواخذه نمی‌کند ولی به ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: