قضا

  قضا، امر قطعی، این مفهوم از مادّه «ق ض ی» ۲۵ بار آمده است. چکیده: خدا چون کاری را قطعی کند، فقط به آن می‌گوید: باش پس می‌شود. خدا جان‌ آن کسی که نمرده را در خوابش می‌گیرد پس آن نفسی که مرگ را بر او قطعی کرده، نگاه ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: