قریب

  قریب، نزدیک، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «قریب» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا نزدیک، نزدیکِ اجابت کننده و شنوای نزدیک است. هنگامی که بندگان من، درباره من از تو می‌پرسند، بدون تردید من نزدیک هستم. دعای دعاکننده را وقتی من را بخواند، اجابت می‌کنم پس باید ادامه مطلب