قرعه

  قرعه، نصیب هر کسی را به وسیله چیزی معین کردن، این مفهوم با واژه «ازلام» ۲ بار، «اقلام» ۱ بار و «ساهم» ۱ بار آمده است. چکیده: تیرهای قرعه، پلید و از عمل شیطان هستند. از آنان دوری کنید تا رستگار شوید. آن‌چه با تیرهای قرعه قسمت می‌کنید، حرام ادامه مطلب