قرض

  قرض، وام، این مفهوم از مادّه «ق ر ض» ۱۲ بار و با واژه «دَین» ۶ بار و «غارمین» ۱ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: کیست که به خدا قرض نیکویی دهد؟ به خدا قرض نیکو بدهید تا آن را برای شما دوچندان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: