قربانی

  قربانی، آن‌چه در راه معبود ذبح شود، این مفهوم با واژه «هَدی» ۷ بار، «نُسُک» ۱ بار، «قلائد» ۲ بار، «نحر» ۱ بار و «قربان» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: برای هر امّتی آیینی قرار دادیم تا نام خدا را بر قربانی ادامه مطلب