فهم

  فهم، دریافتن، این مفهوم از مادّه «ف ق ه» ۲۰ بار و واژه «فهم» ۱ بار آمده است. چکیده: همه چیر خدا را تسبیح می‌گویند ولی شما درنمی‌یابید. ما آیات را گوناگون بیان می‌کنیم تا دریابند. آیات را برای مردمی که درمی‌یابند، به روشنی بیان می‌کنیم. بسیاری از جنیّان ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: