فسق

  فسق، خروج از حق، این مفهوم از مادّه «ف س ق» ۵۴ بار آمده است. چکیده: بسیاری از مردم فاسق هستند. کافران، منافقان، بیشتر مشرکان، تکذیب‌کنندگان آیات، بیشتر اقوام گذشته، و بیشتر اهل‌کتاب فاسق هستند. کسانی که خدا را فراموش کردند، کسانی که به آن‌چه خدا نازل کرده حکم ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: