فرزند

  فرزند، اولاد، این مفهوم از مادّه «و ل د» ۶۳ بار آمده است. چکیده: خدا فرزند کسی نیست و فرزندی نیاورده است. مشرکان گفتند: خدا فرزندی گرفته، منزّه است او. او را نسزد که فرزندی بگیرد. زندگی دنیا افزون‌جویی در اموال و فرزندان است. اموال و فرزندانتان برای شما ادامه مطلب