عُزیر

  عُزیر، نام یکی از بزرگان بنی‌اسرائیل، این مفهوم با واژه «عُزیر» ۱ بار و با آیه‌ای که مشهور به این نام است، آمده است. چکیده: یهود گفتند: عزیر پسر خدا است. این سخن باطلی است. شخصی که خدا او را بیش از صد سال میراند و سپس زنده کرد ادامه مطلب