عیسی

  عیسی، یکی از پیامبران، این اسم با واژه «عیسی» ۲۶ بار و «مسیح» ۱۱ بار و با واژه‌های مرتبط آمده است. چکیده: عیسی فرستاده خدا و از شایستگان بود. کلمه و رحمتی از جانب خدا بود. خدا به او کتاب، حکمت، تورات و انجیل آموخت. او را با روح‌القدس ادامه مطلب