عهد

  عهد، پیمان، این مفهوم از مادّه «ع ه د» ۴۶ بار و واژه «ذمّه» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا به عهد خود وفادارتر است. خدا با فرزندان آدم عهد بست که شیطان را عبادت نکنید و من را بپرستید. چون با خدا عهد بستید، به عهد خود وفا ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: