عقد

  عقد، قرارداد، این مفهوم از مادّه «ع ق د» ۵ بار آمده است. چکیده: ای‌ کسانی که ایمان آورده‌اید، به قراردادها وفا کنید. تا عدّه وفات زنان پایان نیافته است، با آنان قرارداد ازدواج نبندید. خدا شما را به خاطر سوگندی که از روی قرارداد (از روی قصد) می‌خورید ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: