عسل

  عسل، شهد، این مفهوم با واژه «عسل» ۱ بار و با آیه‌ای که بر این معنا مشهور است، آمده است. چکیده: از شکم زنبور عسل، شربتی رنگارنگ بیرون می‌آید که در آن شفایی برای مردم است. در بهشت نهرهایی از عسل مصفا است. پروردگارت به زنبور عسل وحی (الهام) ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: