عذاب

  عذاب، رنج، این مفهوم از مادّه «ع ذ ب» ۳۷۱ بار، «ر ج ز» ۸ بار و «ر ج س» ۱ بار آمده است. چکیده: عذاب پرودگار واقع‌شدنی است. خدا هر کس را بخواهد عذاب می‌کند. بسیاری عذاب بر آنان محقّق شده است. خدا تا فرستاده‌ای برنینگیزد، عذاب نمی‌کند. ادامه مطلب