طیّب

  طیّب، پاک، این مفهوم از مادّه «ط ی ب» ۵۰ بار آمده است. چکیده: هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند، در حالی‌که مومن باشد، بدون تردید او را با زندگی پاکی حیات می‌بخشیم. سخنان پاک به سوی خدا بالا می‌رود و عمل صالح آن را بالا ادامه مطلب