طور

  طور، نام کوهی، این واژه ۱۰ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا به طور و طور سینین سوگند یاد کرده است. درختی که از طور سینا بیرون می‌آید روغن و خورشی برای خورندگان است. موسی از جانب طور، آتشی دید. به او  از ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: