صلح

  صلح، آشتی، این مفهوم از مادّه «ص ل ح» ۱۴ بار، «س ل م» ۵ بار و «و ف ق» ۲ بار و با آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: ای مومنان، همگی در صلح و آشتی درآیید. بین خودتان، مومنان و همسران را صلح دهید. ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: