شرک

  شرک، شریک قرار دادن برای خدا، این مفهوم از مادّه «ش ر ک» ۱۶۴ بار آمده است. چکیده: هیچ همتایی برای خدا نیست و شریکی در فرمانروایی ندارد. فرزندی ندارد. معبودی جز خدا نیست. اگر با او معبودانی بود در آن صورت راهی به سوی صاحب عرش برمی‌گرفتند. اگر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: