زن

  زن، انسان مادّه، «ن س و» ۵۹ بار و «أ ن ث» ۲۶ بار و با واژه «مرأه» ۲۷ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خداست که دو نوعِ نر و مادّه را می‌آفریند. او انسان را از زن و مرد آفرید و ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: